ธุรกิจส่วนตัวที่น่าลงทุน

ธุรกิจส่วนตัวที่น่าลงทุน

กิฟฟารีน เป็นธุรกิจที่พร้อมจะสร้างโอกาศให้ท่าน ได้เป็นเจ้าของกิจการด้วยการสร้างเครือขายผู้ใช้สินค้า จากผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับมาตรฐานสากล และราคาที่เป็นที่ยอมรับ ท่านสามารถเข้าร่วมสร้างกิจการที่จะเป็นของตัวท่านเอง ด้วยการเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ทำได้ง่าย และประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องลงทุน และไม่มีความเสียง จากระบบช่วยเหลือและสนับสนุนที่ดีที่สุดของกิฟฟารีน โดยกิฟฟารีนจะช่วยสร้างวิธีที่จะทำให้ท่านสามารถสร้างรายได้แบบไร้ขีดจำกัด จากแผนการจ่ายผลตอบแทนซึ่งได้รับการยอมรับว่ามอบผลประโยชน์ที่คุ้มค่า และสูงสุด แก่นักธุรกิจเครือข่าย
 
กิฟฟารีนตระหนักดีว่ามีคนไทยจำนวนมากที่ไม่ถนัดงานขายและรู้สึกลำบากใจในการชักชวนคน กิฟฟารีนจึงมีแนวคิดในการเชิญคนไทยมาเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ ด้วยการซื้อสินค้าใช้ในชีวิตประจำวันจากบริษัทที่เขาเป็นทั้งเจ้าของสินค้าและเจ้าของธุรกิจ ซึ่งท่านจะได้รับเงินปันผลกลับคืนเป็นจำนวนสูงสุดประมาณ 45-50% โดยเงินปันผลนี้จะเพิ่มมากขึ้นจากการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคสินค้าอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ภายใต้การดูแลของกิฟฟารีนที่เปรียบเสมือนเป็นบริษัทแม่ และตัวท่านเป็นบริษัทลูก ซึ่งบริษัทแม่จะคอยสร้างระบบความช่วยเหลือและสนับสนุนให้บริษัทลูกเติบโตและมีผลกำไรมากที่สุด นักธุรกิจกิฟฟารีนจึงมีความได้เปรียบสูง เพราะสามารถดำเนินธุรกิจกิฟฟารีนโดยใช้เงินลงทุนน้อยและปราศจากความเสี่ยง ได้รับผลตอบแทนในระยะเวลาอันรวดเร็ว และมีความมั่นคงในระยะยาว

เคลือข่ายผู้ใช้สินค้า คืออะไร?
เครือข่ายผู้ใช้สินค้า คือกลุ่มของผู้บริโภคและกลุ่มของนักธุรกิจที่เกิดขึ้นจากการแนะนำของเรา โดยทันทีที่เราได้ส่งต่อแนวคิดทางธุรกิจและความประทับใจในตัวสินค้า ไปยังบุคคลที่เราสนิทสนมคุ้นเคย เครือข่ายนี้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ซึ่งอาจจะเริ่มจากคนเพียงแค่ 2-3 คนเท่านั้น และต่อจากนี้ไปเครือข่ายจะเติบโตขึ้นเองเป็นทวีคูณ โดยที่เราไม่จำเป็นต้องชักชวนคนจำนวนมาก แต่ดูแลและสร้างแนวคิดของเจ้าของธุรกิจให้เกิดขึ้น จากการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจทางธุรกิจไปเป็นลำดับขั้น จุดเริ่มต้นจากคนกลุ่มเล็กๆ จะสามารถขยายผลให้เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่จะสร้างรายได้จำนวนมหาศาล และสร้างความสำเร็จให้แก่ผู้ที่เริ่มต้นสร้างเครือข่ายอย่างไม่รู้จบ รายได้จากธุรกิจกิฟฟารีนมาจากไหน?
รายได้จำนวนมากที่นักุธุรกิจกิฟฟารีนได้รับนั้นมาจาก ส่วนแบ่งทางการตลาด ที่กิฟฟารีนไม่ได้สูญเสียไปในช่องทางการค้าปลีก เพราะฉะนั้นเงินจำนวนนั้นจะถูกนำมาปันผลคืนกลับสู่นักธุรกิจกิฟฟารีนประมาณ 45-50% ซึ่งสูงสุดในกลุ่มบริษัทขายตรงทั้งหมด เมื่อกิฟฟารีนไม่ได้วางจำหน่ายสินค้าตามห้างร้านทั่วไป แต่จัดจำหน่ายในระบบการตลาดเครือข่ายโดยมีนักธุรกิจกิฟฟารีนทำหน้าที่เป็นเสมือนเจ้าของห้างสรรพสินค้า ด้วยการประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางธุรกิจ และข้อมูลของสินค้าไปยังผู้บริโภค ส่วนแบ่งทางการตลาดที่กิฟฟารีนไม่ได้สูญเสียไปในช่องทางการค้าปลีกจึงถูกนำกลับมาจ่ายเป็นเงินปันผล ให้แก่นักธุรกิจกิฟฟารีนตามผลงานของแต่ละบุคคล

แนวคิดของธุรกิจกิฟฟารีนกิฟฟารีนมีความตั้งใจที่จะเชิญท่านมาเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกันกับเราโดยกิฟฟารีน ซึ่งประกอบไปด้วยบริษัทในเครือจำนวน 3 บริษัท ได้แก่

1. บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด
ทำหน้าที่ทางการตลาดด้วยการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านระบบ Network Marketing และสร้างระบบช่วยเหลือ และสนับสนุนให้นักธุรกิจเครือข่ายเติบโตและประสบผลสำเร็จ

2. บริษัท สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ จำกัด ทำหน้าที่ผลิตสินค้าในกลุ่มเครื่องสำอาง เครื่องใช้สำหรับร่างกายและเครื่องใช้ในครัวเรือน

3. บริษัท สกายไลน์ เฮลท์แคร์ จำกัด ทำหน้าที่ผลิตสินค้าในกลุ่มอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์อาหาร
เพียงท่านเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกับกิฟฟารีนท่านจะเปรียบเสมือนเจ้าของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ที่มีผลิตภัณฑ์คุณภาพกว่า 2,000 รายการ ที่ผู้บริโภคทุกคนต้องซื้อใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีราคาที่ยุติธรรม เหมาะสมกับทุกเพศ วัย เศรษฐานะ และรสนิยม ซึ่งผู้บริโภคสามารถซื้อใช้ได้อย่างต่อเนื่อง

ความโดดเด่นของกิฟฟารีน
1. กิฟฟารีน มีการคุ้มครองลิขสิทธิ์เครือข่าย 100% หนึ่งเดียวในโลก โดยไม่ตัดใครออกจากเครือข่าย จากการไม่ต้องต่ออายุสมาชิกภาพ
กิฟฟารีนมีความตั้งใจที่จะมอบความมั่นคงสูงสุดให้แก่นักธุรกิจเครือข่ายของเรา จึงมีการออกแบบธุรกิจที่ทำให้นักธุรกิจผู้เริ่มต้นสร้างเครือข่ายสบายใจได้ว่าผลงานที่ท่านได้สร้างมาจากเครือข่ายขนาดเล็กจนถึงเครือข่ายขนาดใหญ่ จะเป็นกิจการและเป็นสมบัติของท่านและครอบครัวตลอดไป ซึ่งการที่กิฟฟารีนไม่ต้องต่ออายุสมาชิกภาพทุกปีจะทำให้เครือข่ายที่ท่านสร้างมาจะเป็นผลงานที่ท่านสามารถส่งต่อเป็นมรดกทางธุรกิจอย่างมั่นคงให้แก่ทายาทของท่านต่อไปในอนาคต

2. กิฟฟารีนมีสินค้าที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคประชาชนซื้อใช้ได้ทั่วประเทศ
การที่กิฟฟารีนมีสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง ทำให้นักธุรกิจสามารถขยายเครือข่ายได้ง่าย และเติบโตอย่างรวดเร็วจากการที่กิฟฟารีนมีสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน คุณภาพสูง ราคายุติธรรมเหมาะกับทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้นักธุรกิจมีความสบายใจที่จะไปนำเสนอธุรกิจและผลิตภัณฑ์แก่ผู้คนที่ตนเองรู้จัก สนิทสนม และคุ้นเคย

3. กิฟฟารีนมีระบบช่วยเหลือและสนับสนุนนักธุรกิจให้เติบโตและประสบความสำเร็จได้ง่าย
3.1 มีโรงงานผลิตสินค้าเป็นของตนเอง ซึ่งส่งผลดีต่อการขยายตลาดของนักธุรกิจ
 • สามารถผลิตสินค้าใหม่ที่ทันต่อกระแสโลก และความต้องการ ของผู้บริโภค
 • คัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดได้
 • มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับสากล
 • ปรับสูตรของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผิวพรรณ สภาพอากาศและความต้องการของคนไทย
 • ราคาไม่สูงเพราะไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง
 • กำลังการผลิตสูงทำให้ผลิตสินค้ารองรับการเติบโตได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
3.2 กิฟฟารีนมีศูนย์ธุรกิจกระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 100 สาขา ที่จะช่วยบริการและอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ อาทิเช่น การสั่งซื้อสินค้า การจัดประชุมต่างๆ ซึ่งสามารถดูแลนักธุรกิจได้อย่างทั่วถึง
3.3 กิฟฟารีนเป็นบริษัทเดียวที่มีการเสียภาษีเงินได้อัตราก้าวหน้าในส่วนของเงินปันผลจากแผนรายได้แบบ Stair Step แทนนักธุรกิจ

4. กิฟฟารีน มีแผนงานเพื่อผลประโยชน์ที่สามารถสร้างรายได้อย่างชัดเจน รวดเร็ว
โดยใช้เงินลงทุนไม่สูง ไม่มีความเสี่ยงจึงทำให้ทุกคนในเครือข่ายมีความสุข มีความพอใจ ไม่มีใครถูกเอาเปรียบ ซึ่งเป็นแผนงานเพื่อผลประโยชน์ที่คุ้มค่ายุติธรรม สร้างผลตอบแทนแบบไร้ขีดจำกัด และมีความสำเร็จที่เป็นไปได้จริง

ก้าวสู่ความสำเร็จกับธุรกิจกิฟฟารีน ที่เปิดโอกาสให้ท่านได้เป็นเจ้าของกิจการขนาดใหญ่ พร้อมรับรายได้ที่สร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับท่านตลอดไป
ธุรกิจส่วนตัวที่น่าลงทุน
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจกิฟฟารีน
1. ผลิตภัณฑ์คุณภาพกว่า 2,000 รายการ ที่ทุกท่านซื้อใช้เป็นประจำ
2. แผนการจ่ายผลตอบแทนที่สามารถทำให้ท่านรับรายได้หลักล้านต่อเดือน
3. ระบบช่วยเหลือและสนับสนุนจากบริษัทที่พร้อมจะสร้างความสำเร็จให้กับนักธุรกิจอย่างสมบูรณ์แบบ
4. ธุรกิจเติบโตจากการใช้สินค้าในชีวิตประจำวัน

การเริ่มต้นธุรกิจกิฟฟารีน
 • เอกสารประกอบการดำเนินธุรกิจ มูลค่า 180 บาท
 • ได้รับสิทธิซื้อสินค้าลด 25% ตลอดชีพ และได้รับสิทธิ์ในการร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจกิฟฟารีนทันที
 • เป็นการสมัครสมาชิกตลอดชีพ ไม่ต้องต่ออายุ
การซื้อสินค้าและการคิดคะแนน
           
สินค้าราคาเต็ม 100 บาท ท่านจะได้รับส่วนลด 25% ดังนั้นท่านจะซื้อสินค้าได้ในราคา 75 บาท
 • ท่านจะได้รับคะแนนสำหรับคำนวณรายได้ = 75 PV หรือ (1 บาท = 1 PV) ในสินค้าส่วนใหญ่
 • โดยใช้คะแนนนี้เพื่อสร้างผลงานขึ้นสู่ตำแหน่งนักธุรกิจระดับสูงของบริษัทและใช้ในการคำนวณรายได้